به نظر شما اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان در کدام زمینه بیشترین موفقیت را داشته است


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد آرا   15
شروع رأی گیری   2017-03-21 00:00:00
پایان رأی گیری   2019-03-21 00:00:00

 آدرس: تبریز – خیابان ارتش جنوبی – روبروی خیابان ارک              تلفن: 6-35546164   فاکس:35543953    کدپستی: 5137653363   ایمیل: info@eachto.ir